Kindobservatie school

In sommige gevallen is het wenselijk dat er een observatie van uw kind in de klas wordt afgenomen.

Kindobservatie op school


Wanneer het probleemgedrag (ook) op school plaats vindt dan kan naast de speltherapie wenselijk zijn dat er een observatie van uw kind in de klas wordt afgenomen. 

Een schoolobservatie wordt ingezet als middel om een beeld te verkrijgen van het kind in de schoolsituatie. De informatie die vanuit de schoolobservatie verzameld is, wordt gebruikt om een helder beeld te krijgen als ondersteuning van de therapiebehandeling. Hiervoor kan worden gekozen als er vragen bestaan van ouders, verzorgers of leerkrachten over het gedrag of het functioneren van een kind op school of het schoolplein. Een schoolobservatie geeft op objectieve wijze inzicht in de manier waarop een kind omgaat met zijn leeftijdsgenoten en leerkrachten en zich laat zien in de klas en hoe de werkhouding is. Een schoolobservatie wordt altijd met de ouders/ verzorgers en school afgestemd.

Bij een schoolobservatie wordt het kind of de jongere gedurende zekere tijd in de schoolsituatie geobserveerd.

Hierbij wordt gelet op:

  • taak-/werkhouding en concentratie
  • basisstemming
  • contactname
  • interactie met leerlingen en leerkracht
  • spraak en taalgebruik
  • motoriek
  • schoolse vaardigheden
  • spel
  • Het kind zal geobserveerd worden aan de hand van bovenstaande lijst en in een observatie verslag wordt beschreven worden hoe het kind of de jongere reageert/doet en wat opvalt. 
  • Dit observatieverslag wordt na afloop door de therapeut van het kind met de ouders besproken
Contact opnemen

Neem gerust vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies. Bel 06-18982122 of laat uw gegevens achter.

Uit de praktijk...

‘J’ is 6 jaar en woont in een pleeggezin. Ze heeft veel nare dingen meegemaakt en weet niet wie ze kan vertrouwen. Eigenlijk vertrouwt ze alleen zichzelf. ‘J’ besteedt veel aandacht aan het neerzetten van het speelgoed. Ze zet hekken om haar fort heen ter bescherming. Pas als ‘J’ vindt dat haar plek voldoende beveiligd is kan het spel starten. Uit het spel wordt duidelijk dat ‘J’ met de hekken kan regelen welke ridders naar binnen mogen en welke niet. Zo kan ‘J’ ervaren dat zij invloed heeft op het spel en ook op haar leven. samen met 'J' laten we de ridders hardop overleggen over de strategie. 'J' krijgt de tijd om te zien of het spel gaat zoals zij wil. De eigenschappen en gevoelens van de spelfiguren worden verwoordt en 'J' neemt dit voorzichtig over. ‘J’ vertelt hoe het verhaal zal verlopen. (Pleeg)ouders geven aan dat ‘J’ thuis rustiger is sinds zij speltherapie heeft. Ze merken dat ‘J’ beter kan vertellen wat er aan de hand is. Ze laat in de thuissituatie al zien wie ze vertrouwt.

Uw kind weer helemaal lekker in zijn of haar vel

maak een afspraak