Kindobservatie

In sommige gevallen is het wenselijk dat er een observatie van uw kind in de klas wordt afgenomen.

Kindobservatie op school

Observatie
Wanneer het probleemgedrag (ook) op school plaats vindt dan kan naast de speltherapie wenselijk zijn dat er een observatie van uw kind in de klas wordt afgenomen. Deze observatie en een daarbij behorend handelingsadvies zal met de leerkracht besproken worden. Eventueel kan de leerkracht hierbij extra begeleiding krijgen.

Leerkrachtbegeleiding
Meestal lukt het de leerkracht prima om een goede manier van werken te vinden met zijn klas als geheel en met zijn leerlingen afzonderlijk. Maar soms zijn er kinderen die 'onbestuurbaar' lijken, die lastig te benaderen zijn en waarbij de gebruikelijke tips en trucs niet werken. De gedragsspecialist kan de leerkracht hierin begeleiden.

Gedragsspecialist
Een gedragsspecialist is getraind in het vinden van een 'handleiding' bij het kind. Zij vindt creatieve oplossingen die ervoor zorgen dat het kind zich in de schoolse situatie weer verder kan ontwikkelen.

Ook scholen kunnen contact opnemen met Praktijk Speltherapie.

Herkent u dit?

Neem gerust vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies. Bel 06-18982122 of laat uw gegevens achter.

Uit de praktijk...

‘J’ is 6 jaar en woont in een pleeggezin. Ze heeft veel nare dingen meegemaakt en weet niet wie ze kan vertrouwen. Eigenlijk vertrouwt ze alleen zichzelf. ‘J’ besteedt veel aandacht aan het neerzetten van het speelgoed. Ze zet hekken om haar fort heen ter bescherming. Pas als ‘J’ vindt dat haar plek voldoende beveiligd is kan het spel starten. Uit het spel wordt duidelijk dat ‘J’ met de hekken kan regelen welke ridders naar binnen mogen en welke niet. Zo kan ‘J’ ervaren dat zij invloed heeft op het spel en ook op haar leven. samen met 'J' laten we de ridders hardop overleggen over de strategie. 'J' krijgt de tijd om te zien of het spel gaat zoals zij wil. De eigenschappen en gevoelens van de spelfiguren worden verwoordt en 'J' neemt dit voorzichtig over. ‘J’ vertelt hoe het verhaal zal verlopen. (Pleeg)ouders geven aan dat ‘J’ thuis rustiger is sinds zij speltherapie heeft. Ze merken dat ‘J’ beter kan vertellen wat er aan de hand is. Ze laat in de thuissituatie al zien wie ze vertrouwt.

Uw kind weer helemaal lekker in zijn of haar vel

maak een afspraak